• bank1.jpg
 • c21.jpg
 • DSCN0062.JPG
 • DSCN0516.JPG
 • DSCN0630.JPG
 • DSCN0916.JPG
 • ferie2014.jpg
 • P1160388.JPG
 • P9250036.JPG
 • PB260186.JPG
 • sandomierz.jpg
 • tatry2-400x300.jpg
                 

Biblioteka szkolna

Doradztwo zawodowe

Organizacje szkolne

Archiwum
 

 

 

lipiec 2024
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Odwiedziny

Dzisiaj178
Ostatni tydzień2353
Ostatni miesiąc8708
Łącznie1814758

 

 

 

Start Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Szkoła Podstawowa w Lipnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://splipnica.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-02-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-02-04

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Mogą zdarzyć się również sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł;

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- załączniki w postaci sanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;

- na stronie znajdują się zdjęcia, nie posiadają opisów alternatywnych, co zawiera fotografia.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

W celu ułatwienia przemieszczania się po elementach strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, to jest:

 • Tab - przejście do następnego elementu
 • Shift Tab - przejście do poprzedniego elementu
 • Enter - zatwierdzanie wybranego elementu
 • - przesunięcie strony w górę
 • - przesunięcie strony w dół
 • Ctrl + - powiększanie elementów strony internetowej
 • Ctrl - - pomniejszanie elementów strony internetowej

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartuzel Mateusz.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • Telefon: (17) 227 45 08

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

ZGŁASZANIE UWAG, ŻĄDAŃ, WNIOSKÓW

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa w Lipnicy ma siedzibę w dwóch budynkach w Lipnicy

pod numerem 279, 36-123 Lipnica

Dostępność wejścia

Wejście do budynku głównego – budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne znajdujące się od  drogi powiatowej,  od której prowadzi do wejścia szeroki utwardzony chodnik, następnie prowadzą do niego schody, brak jest  podjazdu dla niepełnosprawnych. Wejście od strony wschodniej –  nie jest utwardzone, wykorzystywane jest zazwyczaj do wyjścia na boisko szkolne i plac zabaw. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do budynku dla oddziału przedszkolnego dzieci młodszych znajduje się od strony północnej. Do wejścia prowadzą zarówno schody jak również podjazd dla niepełnosprawnych.

Drugie wejście znajduje się również od strony północnej budynku, prowadzą do niego zarówno schody jak również podjazd dla niepełnosprawnych. Wejściem tym wchodzi tylko pracownik kuchni.

Dostępność parkingu

Przed ogrodzeniem budynku szkoły znajdują się miejsca parkingowe.

Dostępność toalety

Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze. Toaleta  jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi szkoły.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek główny -  z holu głównego można dostać się do następujących pomieszczeń: kancelaria szkoły, 3 sale lekcyjne, biblioteka, pokój nauczycielski, sala gimnastyczna. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i większość drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapełniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na wózku inwalidzkim nie można dostać się do kancelarii i biblioteki.  Budynek szkoły nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Budynek dla oddziału przedszkolnego dzieci młodszych jest parterowy. Wszystkie pomieszczenia tj. szatnia dla dzieci, sala zabaw, łazienki, pomieszczenia kuchenne i biurowe oraz korytarz znajdują się na jednym poziomie, co umożliwia wejście osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma schodów i wind. Wejście do placówki odbywa się poprzez system domofonowy.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia osób ze szczególnymi potrzebami do pomieszczeń znajdujących się na drugiej kondygnacji istnieje możliwość zejścia pracownika lub dyrektora na parter i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku nie istnieje rozkład pomieszczeń budynku dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. W tych przypadkach alternatywą jest osobista pomoc pracowników szkoły.

Informacja o prawie wstępu

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.