• bank1.jpg
 • c21.jpg
 • DSCN0062.JPG
 • DSCN0516.JPG
 • DSCN0630.JPG
 • DSCN0916.JPG
 • ferie2014.jpg
 • P1160388.JPG
 • P9250036.JPG
 • PB260186.JPG
 • sandomierz.jpg
 • tatry2-400x300.jpg
                 

Biblioteka szkolna

Doradztwo zawodowe

Organizacje szkolne

Archiwum
 

 

 

lipiec 2024
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Odwiedziny

Dzisiaj171
Ostatni tydzień2346
Ostatni miesiąc8701
Łącznie1814751

 

 

 

Start Realizowane projekty/programy

W szkole realizowane są następujące projekty/programy:

"Klub Beziecznego Puchatka."
"Moje dziecko idzie do szkoły"
"Droga i Ja."
"Szklanka mleka."
"Owoce w szkole."

"Zawsze razem."
"Fluoryzacja."
"Mały Mistrz"
"Dzieciństwo bez próchnicy"
"Nie pal przy mnie, proszę"
"Mamy kota na punkcie mleka"
”Czyste Powietrze Wokół Nas"

”Czyste Powietrze Wokół Nas"

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany w roku szkolnym 2016/2017 adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, ich rodziców i opiekunów. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe działanie dymu papierosowego. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie.
Organizator Programu:
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Patronat Honorowy:
Minister Edukacji Narodowej
Minister Zdrowia
Cele główne programu:
1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich  tytoń.
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
Tytuły zajęć:
I.    WYCIECZKA
II.   CO I DLACZEGO DYMI?
III   JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
IV.  CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
V.   JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Taka forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej.


"Mamy kota na punkcie mleka"

W roku szkolnym 2016/2017 program realizowany jest w klasie pierwszej. Jest to projekt finansowany z Funduszu Promocji Mleka prowadzony przez Polską Izbę Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski. Dzięki ciekawej formie komunikacji uczniowie dowiadują się jakie są korzyści z wprowadzenia do codziennej diety mleka i jego przetworów. Dzięki zabawie naucza się o walorach mleka i jego przetworach przenosząc w ten sposób zdrowe nawyki żywieniowe na swoich rodziców i otoczenie.

 

Sprawozdanie z realizacji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w roku szkolnym 2015/2016 - załącznik

Sprawozdanie z realizacji programu „Moje dziecko idzie do szkoły” w roku szkolnym 2015/2016 - załącznik

Sprawozdanie z realizacji OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ
,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” w roku szkolnym 2015/2016 - załącznik

 

  „EDUKACJA, PROMOCJA I PROFILAKTYKA W KIERUNKU JAMY USTNEJ SKIEROWANA DO MAŁYCH DZIECI, ICH RODZIÓW, OPIKUNÓW I WYCHOWAWCÓW” – DZIECIŃSTO BEZ PRÓCHNICY

 Głównym celem Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

a) nauczanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów wraz z instruktażem  u dzieci;

b) edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do ich rodziców/opiekunów i nauczycieli przedszkolnych.

Projekt dofinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Współfinansowanie krajowe zapewnia Minister Zdrowia.
Realizowany jest w partnerstwie uczelni medycznych na terenie całego kraju w okresie 01.07.2012. – 31.12.2016 r. Liderem Projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Udział w nim jest bezpłatny. W ramach Projektu 23.03.2015 r. odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczyciela prowadzone przez edukatorów. Każdy uczestnik projektu otrzymał materiały edukacyjne:

dzieci - zestawy do higieny jamy ustnej – szczoteczki i pasty do zębów oraz ulotki edukacyjne,

rodzice – ulotki edukacyjne,

przedszkole – pakiety edukacyjne zawierające materiały i pomoce dydaktyczne.

 

Ogólnopolski  Program  „MAŁY MISTRZ”

Uczniowie klasy 1 od roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęli realizację zaplanowanego na trzy lata -  programu „Mały Mistrz”. Główną ideą projektu jest zachęcanie dzieci z kl. 1-3 do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. Program obejmuje sześć zasadniczych bloków z możliwością ich poszerzania o pokrewne dziedziny:

- rowerzysta – turysta,
- gimnastyk – tancerz,
- saneczkarz- łyżwiarz – narciarz,
- piłkarz- nożny/ ręczny/ koszykarz/ siatkarz,
- lekkoatleta, - pływak – wodniak lub alternatywne np.: tenisista, badmintonista itp.

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności, za które nagradzany będzie odpowiednim znaczkiem, który wlepi do swojej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzyma tytuł Małego Mistrza.
W każdym roku szkolnym uczniowie dwukrotnie (wrzesień i  czerwiec) wykonają próby sprawności fizycznej tj.:
- zwis na drążku;

- bieg wahadłowy 10×5m;
- marszobieg na dystansie 600 m.
We wrześniu 2014 r. szkoła otrzymala w ramach tego programu sprzęt sportowy między innymi: piłki do koszykówki, do siatkówki, piłki nożne, piłki do gier i zabaw, piłki do ćwiczeń rzutowo-chwytnych, maty do ćwiczeń, pachołki, ringo, szarfy i woreczki gimnastyczne od firmy INTERPLA STIC o wartości 1500 zł .
 
 Kontynuacja programu „Mały Mistrz”

W roku szkolnym 2015/2016 w realizacji programu „Mały Mistrz” uczestniczyć będą uczniowie klasy I i II.
We wrześniu 2015 szkoła otrzymała od firmy KAL - SPORT zestaw dodatkowych pomocy: chustę, linę i tunel animacyjny, matę krzyżową, stoper, kółka hula – hop, miękkie płotki, pałeczki sztafetowe, wstążki gimnastyczne, worki do skakania, drabinki sprawnościowe oraz piankowe oszczepy.
Sprawiły one dzieciom wiele radości.

Ogólnopolski  Program "Klub Bezpiecznego  Puchatka"

W każdym roku szkolnym  klasa pierwsza  przystępuje do programu edukacyjnego  "Klub Bezpiecznego Puchatka". Celem programu jest przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy o tym,  jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu.
Treść programu obejmuje następującą tematykę:
– bezpieczeństwo na drodze;­
– bezpieczeństwo w szkole;
– bezpieczeństwo w domu;
– bezpieczny odpoczynek.

W trakcie zajęć uczniowie otrzymali książeczki, dzięki którym mogli  utrwalić zdobyte umiejętności. Rodzicom zostały przekazane broszury o tej samej tematyce.

Dzięki programowi "Klub Bezpiecznego Puchatka" uczniowie:
– zapoznali  się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach;
– rozwinęli  umiejętność odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotkają w czasie drogi do szkoły;
­– uświadomili sobie niebezpieczne sytuacje jakie mogą zaistnieć w domu i szkole oraz wykształcili umiejętności odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia;
–  dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić wakacje i utrwalili znajomość telefonów alarmowych.

Uwieńczeniem projektu było wypełnienie testu na stronie Bezpiecznego Puchatka i otrzymanie certyfikatu - "Klub Bezpiecznego Puchatka".

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”

Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym ze względu na nowe środowisko, nowe obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia. Dlatego wszystkie dzieci powinny zostać tak przygotowane w rodzinie i  szkole, aby umiały żyć zdrowo i bezpiecznie.
Celem Programu  jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców i ich dzieci  na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.
W realizacji programu uczestniczą uczniowie klasy I.

„Droga i Ja -  Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”

To międzynarodowy program  edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.
Program składa się z: pakietów edukacyjnych „Droga i Ja” – unikatowego zestawu dydaktycznego dla uczniów i nauczyciela, składającego się z zeszytów ćwiczeń, testów, materiałów dla nauczyciela oraz plakatu edukacyjnego.„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. To największy tego rodzaju program  na świecie realizowany przez koncern motoryzacyjny. Swoim zasięgiem obejmuje już 35 na krajów na świecie, udział w nim wzięło do tej pory ponad 12 milionów dzieci, z czego prawie 804 500 z Polski, a z naszej szkoły wszyscy uczniowie klas I-VI.
Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

„Szklanka Mleka”

Program „Szklanka Mleka” spełnia kilka funkcji:

1.dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
2.kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
3.propagowanie zdrowego stylu życia - walka z nadwagą w wieku  wczesnoszkolnym,
4.profilaktyka w skali długofalowej.

Zdaniem dietetyków, mleko jest najłatwiej dostępnym źródłem wapnia, zawiera ono wszystkie potrzebne dla organizmu składniki m.in. białko, które jest podstawowym budulcem komórek i kości. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ocenia, że w 2008 r. spożycie mleka wyniosło 178 litrów na jednego mieszkańca i było o 1 proc. mniejsze niż w 2007 r. W 1990 r. wynosiło ono ponad 240 litrów na mieszkańca. W UE przeciętne spożycie tego produktu wynosi 350 l na osobę.

Unijny program "szklanka mleka" ma promować spożycie tego produktu przez dzieci. W Polsce działa on od 2004 r., ale rozwinął się w 2007 roku, po wprowadzeniu dopłat z budżetu krajowego. Od początku funkcjonowania programu do placówek oświatowych dostarczono 120 tys. ton mleka i przetworów mlecznych tj. ponad 465 mln "szklanek mleka".

W 2008/2009 roku w programie tym uczestniczyło 35 proc. ogółu uczniów z 13,9 tys. placówek (24 proc. ogółu).

Do konsumpcji mleka w szkołach i przedszkolach dopłaca UE. W ostatnim okresie dopłata ta wynosiła ok. 20 eurocentów do 1 litra, tj. ponad 80 groszy. Pozostała część kosztów - do wysokości maksymalnej ceny mleka ustalanej co roku przez rząd - opłacana jest ze środków budżetowych lub z innych środków np. z Funduszu Promocji Mleczarstwa (FPM).

W ramach programu do naszej szkoły trafia mleko naturalne w opakowaniach kartonowych po 250 ml.

Owoce i warzywa w szkole”

Program Unii Europejskiej, który został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.
Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owoców i warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.
Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
 • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.
Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania

Zawsze razem”  

Organizatorem programu „Zawsze Razem” jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej. Skierowany jest do dzieci i rodziców klas „0”. Głównym celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych.

Cele szczegółowe:

Przekazanie wiedzy o chorobie, w tym również o chorobach zakaźnych i przewlekłych.

Budowanie przyjaźni, więzi i współczucia między rówieśnikami.

Unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Podejmowanie zdrowotnych wyborów życiowych.

Każde dziecko otrzymało  kolorowankę „Zawsze Razem”.  Książeczka  poprzez obrazki i tekst opowiada historię Dominika, który jest chory oraz jego starszej siostry Kasi.  Przygody rodzeństwa i ich przyjaciół komentuje miś Dyzio. Wzmocnieniem programu jest konkurs plastyczny.

"Fluoryzacja"

Program nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym. W trosce z zdrowie jamy ustnej w szkole przeprowadzane są zabiegi, których celem jest przeciwdziałanie próchnicy zębów.
Uczniowie klas I - VI w ramach programu profilaktycznego, 6-krotnie w ciągu roku szkolnego - w odstepach 6 tygodni objęci są nadzorowanym szczotkowaniem zębów środkami fluorkowymi.
Przy tej okazji każde dziecko ma możliwość nauczenia się prawdłowego sposobu szczotkowania i wyrabiania właściwych nawyków higienicznych.
Uczniowie mają zapewnione nieodpłatnie dostarczanie preparatów fluorkowych.
Spodziewamy się, że ta prosta, skuteczna i powszechna metoda zmniejszy zapadalność na chorobę próchnicową zębów.